Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 stycznia 2013

Usługi stomatologiczne a obowiązek instalacji kasy

257

Prowadzę prywatną lekarską praktykę dentystyczną, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, i stosuję ewidencję obrotów za pomocą kasy rejestrującej. Podpisałem z drugim lekarzem stomatologiem, również prowadzącym działalność gospodarczą, umowę o świadczenie dla mnie usług stomatologicznych. Lekarz ten świadczy usługi w moim gabinecie, na moim sprzęcie, używając moich narzędzi i materiałów, działając we własnym imieniu w ramach posiadanych przez siebie uprawnień ale nie na swoją rzecz, lecz w związku z podpisaną umową – dla mnie. Na podstawie zapisów zawartych w umowie płacę lekarzowi wynagrodzenie, po uprzednim wystawieniu przez niego rachunku, jest to jednak tylko określony w umowie procent z uzyskanej od pacjenta opłaty. Obrót ze świadczonych przez lekarza usług jest ewidencjonowany na mojej kasie fiskalnej. Czy lekarz, który świadczy dla mnie takie usługi musi posiadać własną kasę fiskalną i na niej ewidencjonować w całości przychody za usługę?

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ w tym pr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź