Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

1 stycznia 2013

Usługi stomatologiczne a obowiązek instalacji kasy

184

Prowadzę prywatną lekarską praktykę dentystyczną, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, i stosuję ewidencję obrotów za pomocą kasy rejestrującej. Podpisałem z drugim lekarzem stomatologiem, również prowadzącym działalność gospodarczą, umowę o świadczenie dla mnie usług stomatologicznych. Lekarz ten świadczy usługi w moim gabinecie, na moim sprzęcie, używając moich narzędzi i materiałów, działając we własnym imieniu w ramach posiadanych przez siebie uprawnień ale nie na swoją rzecz, lecz w związku z podpisaną umową – dla mnie. Na podstawie zapisów zawartych w umowie płacę lekarzowi wynagrodzenie, po uprzednim wystawieniu przez niego rachunku, jest to jednak tylko określony w umowie procent z uzyskanej od pacjenta opłaty. Obrót ze świadczonych przez lekarza usług jest ewidencjonowany na mojej kasie fiskalnej. Czy lekarz, który świadczy dla mnie takie usługi musi posiadać własną kasę fiskalną i na niej ewidencjonować w całości przychody za usługę?

ODPOWIEDŹ

Nie, ponieważ w tym przypadku nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

UZASADNIENIE

Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art.111 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z zapisem art.111 ust.3b ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Również stosownie do §7 ust.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę