Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

28 lutego 2012

Usługi świadczone przez ZOZ a obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej

199

Usługi świadczone na rzecz pacjentów przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w ramach umowy zawartej z NFZ nie stanowią sprzedaży, w związku z którą powstaje obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji numer IPTPP4/443-31/11-4/ALN z 19 stycznia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który w ramach umowy zawartej z NFZ wykonuje przewidziane w umowie świadczenia na rzecz pacjentów oddziałów NFZ, a oddziały NFZ zobowiązują się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane świadczenia. Comiesięczne rozliczenia z NFZ dokumentowane są zbiorczym rachunkiem, a płatności z NFZ wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

NZOZ świadczy również usługi medyczne dla pacjentów poza kontraktem z NFZ. Polegają one na wykonaniu badań np. morfologii, wykonaniu szczepień ochronnych, wizytach domowych, badaniach profilaktycznych. Usługi te są finansowane bezpośrednio przez pacjentów, tj. osoby fizyczne nieprowadzące działalność gospodarczej, jednak ich wartość nie przekracza kwoty 40.000 zł rocznie. Obroty NZOZ, liczone z kwotą finansowaną przez NFZ przekraczają jednak rocznie kwotę 40 000,00 zł. NZOZ nie dotyczy zwolnienie, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli zwolnienie przedmiotowe z tytułu rodzaju dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

W związku z powyższym NZOZ zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2011 roku przy świadczeniu usług medycznych jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem NZOZ, że nie ma on obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej powołał się na art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, określający g...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę