Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

31 lipca 2012

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru akcyzowego nabytego od pośrednika

219

Podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru akcyzowego ma prawo do zwrotu akcyzy również w przypadku, gdy towar nie został nabyty bezpośrednio od podatnika podatku akcyzowego.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygnaturze I SA/Wa 1625/11 z 2 lutego 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka złożyła wniosek o zwrot podatku akcyzowego z tytułu dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej na terytorium Belgii wyrobów akcyzowych, od których akcyza została uiszczona na terytorium kraju. Naczelnik Urzędu Celnego odmówił Spółce zwr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź