Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak wyznaczyć termin kolejnego obowiązkowego przeglądu technicznego kas rejestrujących, jeżeli poprzedni przegląd był wykonany 2 marca 2010 roku? Jakie sankcje grożą za niedotrzymanie terminu obowiązkowego przeglądu technicznego?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 6, w związku z §16 ust.1 tego rozporządzenia, kasa rejestrująca musi być...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź