Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

22 sierpnia 2012

Zakres obowiązywania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

199

Interpretacja indywidualna prawa podatkowego wywiera skutki prawne wyłącznie w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. A zatem interpretacja wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie ma zastosowania do drugiego współwłaściciela tego gruntu. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską numer 6236/12.

W odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą możliwości zastosowania interpretacji indywidualnej wydanej dla jednego ze współwłaścicieli gruntu do drugiego współwłaściciela tego gruntu, Minister Finansów zwrócił uwagę na fakt, że interpretacja nie jest orzeczeniem, a wyraża ona jedynie stanowisko organu podatkowego co do sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wnioskodawcy. Rozumienie pojęcia „zainteresowany” i „indywidualna sprawa” stanowi o tzw. indywidualnej, jednostkowej ochronie na gruncie prawa podatkowego konkretnego podmiotu występującego z wnioskiem o interpretację (art. 14k–n ustawy Ordynacja podatkowa). Minister Finansów stanął na stanowisku, że osobą zainteresowaną w sprawie w rozumieniu art. 14b §1 Ordynacji podatkowej jest tylko taki podmiot, który pyta o własną sytuację prawnopodatkową, a nie o sytuację prawną innych podmiotów.

Minister Finansów zauważył również, iż instytucja indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego pełni dwie funkcje. Funkcję informacyjną – ponieważ ma na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości co do prawnopodatkowych skutków dotyczących zastosowania konkretnego przepisu prawa podatkowego w konkretnym stanie faktycznym, oraz funkcję ochronną – ponieważ chroni podmiot, który zastosował się do treści wydanej w jego sprawie interpretacji indywidualnej, przed ewentualnymi negatywnymi skutkami wynikającymi z zastosowania się do jej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę