Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odpowiedź na interpelację z 20 stycznia 2012 roku (nr 1188) do ministra finansów w sprawie uproszczenia przepisów dotyczących zakupu węgla kamiennego bez akcyzy

Interpelacja:

Szanowny Panie Ministrze!

Opodatkowanie wyrobów akcyzowych: węgla kamiennego, węgla brunatnego i koksu, określanych terminem „wyroby węglowe”, reguluje ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). Z akcyzy zwolniony jest węgiel m.in. dla gospodarstw domowych, dla działalności rolniczej oraz dla niektórych instytucji. Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa wyrażona w gigadżulach i wynosi 1,28 zł/1 GJ. Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych rodzajów wyrobów węglowych, np. 23,8 GJ/1000 kg dla węgla, czyli ok. 31 zł.

Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów z 19 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 292) obowiązujących od 2 stycznia 2012 r., ilekroć przemieszcza się wyroby węglowe zwolnione z akcyzy, warunkiem zwolnienia jest wystawienie dokumentu dostawy. Zapisy powyższego rozporządzenia budzą jednak problemy interpretacyjne, a niewłaściwe udokumentowanie przemieszczenia może prowadzić do zaległości w podatku akcyzowym. Jeżeli uczestnicy obrotu źle wskażą podmiot odpowied...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź