Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

3 stycznia 2013

20.12.2012 Przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zasady ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

162

Wersja obowiązująca od 01.01.2013 r.

Obowiązywanie wersji:

01.01.2013 - ... (aktualnie wyświetlana)

Publikacja:

Dz.U. 2012 poz. 1528

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej1)

Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej;

2)...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź