Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozporządzenia Ministra Finansów do Ustawy o VAT

19 grudnia 2012

28.03.2011 Zwrot podatku niektórym podatnikom, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

0 275

Wersja obowiązująca od 01.01.2013 do 31.12.2013

Rozporządzenie utraciło moc w związku z uregulowaniem jego materii w Ustawie

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.04.2011 - 31.12.2012

Dz.U.2011.68.360

01.01.2013 - 31.12.2013 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2012 poz. 1428

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 28 marca 2011 r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź