Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA , AKTUALNOŚCI , WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA (art. 41-85)

12 lipca 2016

Audycje i koncerty szkolne i przedszkolne a stawka VAT

0 1047

Organizacja audycji i koncertów szkolnych oraz przedszkolnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych powinna zostać opodatkowana według 8% stawki podatku VAT.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 maja 2016 roku nr ILPP1/4512-1-149/16-4/JK.

Sytuacja Podatnika

O wydanie indywidualnej interpretacji do organu podatkowego zwróciła się Samorządowa Instytucja Kultury, która poprzez współtworzenie kultury muzycznej organizuje między innymi: koncerty symfoniczne, kameralne i recitale, konkursy i festiwale, koncerty oraz audycje szkolne i przedszkolne. Ponadto Instytucja prowadzi działalność edukacyjną współpracując w szczególności ze szkołami i przedszkolami. Popularyzuje muzykę wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację audycji i koncertów umuzykalniających.

Instytucja jest pomysłodawcą, twórcą i organizatorem audycji i koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży. W tym celu poszukuje odbiorców wśród placówek oświatowych, tj. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe. Placówki te po akceptacji proponowanego programu umożliwiają realizację audycji i koncertów poprzez zapewnienie słuchaczy w miejscu przez nie wskazanym – świetlice, ośrodki kultury, sale gimnastyczne. Instytucja organizuje również audycje w swojej siedzibie, za które pobiera odpłatność w formie opłaty zryczałtowanej po uprzednim wystawieniu faktury VAT z 8% stawką podatku.

Ponadto usługi świadczone przez instytucję są edukacją kulturalną, mającą na celu upowszechnianie kultury muzycznej, skutkującą w przyszłości większym zainteresowaniem i popytem na koncerty. Zysk za świadczone usługi instytucja osiąga systematycznie, który przeznacza na kontynuację tych usług oraz pozostałą działalność statutową. Odpłatność pobierana za wstęp na audycję muzyczną pobierana jest od dzieci, co stanowi kwotę wystawionej faktury. Natomiast wysokość opłaty ryczałtowej generują koszty organizacji audycji zarówno w siedzibie, jak i poza nią.

W analizowanej sprawie wątpliwości Instytucji dotyczą kwestii czy organizacja audyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.