Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

29 maja 2012

Bierność w postępowaniu podatkowym może szkodzić

0 1138

W toku postępowania podatkowego, obok organu podatkowego, również podatnik powinien podejmować aktywność w zakresie kluczowych dla rozstrzygnięcia kwestii dowodowych.

Taki wniosek wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II FSK 1799/10 z 21 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarga kasacyjną na wyrok sądu pierwszej instancji zwrócił się podatnik, któremu urząd skarbowy określił wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwestionując ujęcie jako kosztów uzyskania przychodów usług marketingowych, które nie zostały w jego ocenie wykonane. Osoba ta zarzuciła organom podatkowym oraz WSA między innymi naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez niewyjaśnienie przez organ odwoławczy w sposób wyczerpujący okoliczności faktycznych sprawy i niekorzystne dla skarżących rozstrzygnięcie wątpliwości powstałych w toku postępowania podatkowego oraz poprzez zawarcie w uzasadnieniu wyroku WSA jako podstawy wyrokowania błędnie ustalonego stanu sprawy, bo opartego na ustaleniach faktycznych dokonanych przez Dyrektora Izby Skarbowej z naruszeniem przepisów Ordynacji podatkowej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny uznał skargę podatnika za niezasadną, oceniając, że organy podatkowe nie dopuściły się uchybień kwalifikujących do podważenia wyniku przeprowadzonego przed nimi postępowania. Po dokonaniu analizy akt sprawy oraz zapoznaniu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.