Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy organ podatkowy może zablokować firmowy rachunek bankowy bez przeprowadzenia postępowania dowodowego?

Odpowiedź

Tak, takie możliwości dają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przepisy wprowadzone m.in. do Ordynacji podatkowej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tak zwana ustawa STIR). Przesłanki blokady rachunku firmowego określił WSA w Warszawie w wyroku z 20 września 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2057/18). Sąd uznał, że: „w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego blokady rachunku, organ nie prowadzi stricte postępowania dowodowego. Wystarczy, że po analizie ryzyka przepływów pieniężnych istnieje ryzyko wykorzystania instytucji finansowych do wyłudzania podatku.”

 

Uzasadnienie

Tak zwana ustawa STIR wprowadziła w 2018 r. do ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.) nowy Dział IIIB „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych”, którego przepisy mają m.in. zapobiegać nienależnym zwrotom VAT.

Przez wyłudzenia skarbowe - zgodnie z art. 119zg pkt 9 o.p. - rozumie się m.in. uchylanie się od opodatkowania, firmanctwo, oszustwo podatkowe, nierzetelne wystawienie faktury, wyłudzenie podatkowej należności publicznoprawnej przez narażenie na nienależny zwrot podatku, wystawianie pustych faktur, jak również przestępczość zorganizowaną.

Aby przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, Szef KAS ma prawo zastosować blokadę firmowego rachunku bankowego. Według art. 119zg pkt 2 o.p., przez blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego (to jest rachunku firmowego) należy rozumieć czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub SKOK. Blokada powoduje brak możliwości obciążania rachunku, nie ma natomiast wpływu na jego zasilanie.

Blokady dokonuje się na podstawie analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (zasadniczo dotyczy to przepływów finansowych).

Bloka...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.