Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 listopada 2017

Brak obowiązku korekty JPK w przypadku odliczenia VAT z faktury od niezarejestrowanego podatnika

0 983

Urząd skarbowy, przy sprawdzaniu naszego JPK zauważył, że podatnik (nasz kontrahent), nie jest czynnym podatnikiem VAT i wysłał do nas informację o konieczności korekty deklaracji VAT i pliku JPK. Zgodnie z wyrokiem TSUE z 22 grudnia 2010 roku w sprawie C-438/09 przysługuje nam odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany. Jest to jednak wyrok z 2010 roku, kiedy nie było obowiązku wysyłania JPK. Czy będziemy musieli korygować deklarację VAT-7 oraz JPK? Jak możemy udokumentować to zdarzenie przed organem kontrolującym aby nie korygować deklaracji i korzystać z możliwości odliczenia?

ODPOWIEDŹ

Nie są Państwo zobowiązani do korekty deklaracji VAT i korekty pliku JPK. Zdaniem Redakcji, do faktury i do rejestrów wystarczające będzie dołączenie notatki, w której powołane są wyroki i zaprezentowane stanowisko Podatnika.

UZASADNIENIE

Uprawnienie do korekty wynika z art.81 §1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Natomiast zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości (art.99 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług). Korektę deklaracji składają Państwo w wyniku stwierdzenia błędu w rozliczeniu. Organ podatkowy może zmienić Państwa rozliczenie jedynie w trybie decyzyjnym.

Jednocześnie przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego mają obowiązek przekazywać co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informacje o ewidencji w formie JPK (JPK_VAT). Obowiązek ten wynika z art.82 §1b Ordynacji podatkowej. Błędy w przekazywanych co miesiąc informacjach JPK_VAT należy wyeliminować poprzez przesłanie poprawnego pliku. Organ podatkowy może jedynie przesłać informację, w której wskazuje m.in. że podatnik uwzględnił fakturę wystawioną przez podmiot niebędący czynnym podatnikiem VAT. Organ podatkowy informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskazuje na konieczność sprawdzenia pliku JPK i złożenia wyjaśnień. W sytuacji, gdy podatnik uzna, że plik JPK jest prawidłowy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.