Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , BUDOWNICTWO , AKTUALNOŚCI , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

29 października 2018

Brak prawa do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do nabytych usług elektrycznych

0 1026

Podatnik dokonujący świadczenia usług elektrycznych, który nie występuje jako podwykonawca obowiązany jest do wystawienia faktury na zasadach ogólnych.

Stanowisko Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21 września 2018 roku nr 0115-KDIT1-3.4012.409.2018.3.BJ

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca (Spółka) – czynny podatnik VAT – wykonuje na rzecz swojego kontrahenta usługę kompleksową klasyfikując ją według PKWiU do symbolu 33.20.60., jako „usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi”. W celu wykonania tej usługi nabywa też usługi specjalistyczne (np. usługi elektryczne) od podmiotów zewnętrznych.

Czy Spółka otrzymując fakturę na zakupione usługi elektryczne w trybie „odwrotne obciążenie”, ma obowiązek (powinna) rozliczyć podatek VAT w trybie „odwrotnego obciążenia”?

Stanowisko Dyrektora

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9;

  2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Według art. 17 ust. 1h ustawy, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 do ustawy zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

Wskazać w tym miejscu należy, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „podwykonawca”, w związku z tym dla prawidłowego rozumienia tego terminu wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słowniku języka polskiego, podwykonawca to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.