Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

3 grudnia 2012

Czy otrzymanie próbek towaru od unijnego konrahenta podlega opodatkowaniu

122

Sprowadzam z Francji kosmetyki i czasami otrzymuję nieodpłatne próbki. Czy otrzymanie tych próbek stanowi WNT? Czy powinnam wykazać je w deklaracji VAT -7 i w informacji podsumowującej?

ODPOWIEDŹ

 Nieodpłatne otrzymanie próbek od kontrahenta z Francji będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie będzie ono podlegało opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art.7 ust.7 ustawy o podatku od towarów i usług (UPTiU), przez próbkę rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.4 UPTiU opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Z treści tego przepisu wynika, że otrzymane nieodpłatnie próbki (bez wynagrodzenia) nie będą podle...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę