Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż działek stanowi czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, bowiem nie wystąpił ciąg czynności świadczący o zamiarze wykonywania działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnego obrotu nieruchomościami. W związku z tym, Podatnik korzysta z prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej. W konsekwencji sprzedaż działek nie podlega VAT.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 10 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT1-3.4012.416.2020.2.AG.

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, wspólnikiem komandytariuszem spółki komandytowej. Zgodnie z umową Spółki Podatnikowi przysługuje udział w zyskach i stratach Spółki. Podatnik posiada nieruchomości, które zamierza sprzedać, w przypadku gdyby możliwe było uzyskanie korzystnej ceny sprzedaży. Przedmiotowe grunty zostały sklasyfikowane...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź