Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

9 marca 2012

Czy szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych jest zgodny z prawem wspólnotowym

159

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem o sygnaturze I FSK 484/11 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapytanie o zgodność art.19 ust.13 pkt 2 lit.a i b ustawy o podatku od towarów i usług z przepisami Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Przypomnijmy, że przytoczony powyżej przepis określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych jako chwilę otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług.

NSA zadał TSUE pytanie, czy unormowania wynikające z art. 66 lit. a i b Dyrektywy 112 sprzeciwiają się polskim przepisom krajowym przyjętym w art. 19 ust. 13 pkt 2) lit. a i b ustawy o VAT, stanowiącym, iż moment powstania obowiązku podatkowego dla usłu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę