Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

28 lutego 2012

Dostawa dla tureckiego podmiotu nie stanowi WDT

162

Otrzymałem od tureckiego kontrahenta zamówienie na towar (materiały budowlane), który mam dostarczyć do jego kontrahenta - ostatecznego nabywcy w Wielkiej Brytanii. Turecka firma nie jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Unii Europejskiej. Czy mogę tę transakcję uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i podać NIP ostatecznego odbiorcy w Wielkiej Brytanii?

ODPOWIEDŹ

Nie, w sytuacji, gdy Państwa kontrahent posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Turcji i nie zarejestrował się dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie ma Pan prawa do uznania przedmiotowej dostawy za wewnątrzwspólnotową. Powinien Pan opodatkować tę dostawę stawką właściwą na terytorium kraju.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art.7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Tę część definicji WDT opisana przez Pana dostawa spełnia, ponieważ towar jest wywożony na terytorium innego państwa członkowskiego, a mianowicie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Nie możemy jednak zapomnieć o przepisie art.13 ust.2 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepis ust.1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1) podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2) osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę