Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

1 stycznia 2013

DZIAŁ IV Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy

361

Art. 86 - 99 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

Wersja obowiązująca od 01.01.2013 roku

DZIAŁ IV

POLECAMY

WYROBY AKCYZOWE - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE. PODSTAWA OPODATKOWANIA I STAWKI AKCYZY

Rozdział 1

Wyroby energetyczne i energia elektryczna

Art. 86. 1. Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

1) objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

2) objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

3) objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

4) oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź