Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

1 stycznia 2013

DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

310

Art. 139 - 169 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym

Wersja obowiązująca od 01.01.2013 roku

DZIAŁ VII

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1

Zmiany w przepi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź