Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzimy sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i jesteśmy obowiązani do ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Kiedy należy zaewidencjonować wpłatę zaliczki od osoby fizycznej w naszej firmie w sytuacji, gdy zaliczkę wpłacono przelewem na konto w kwietniu 2012 roku, a usługa zostanie wykonana w maju 2012 roku?

 

ODPOWIEDŹ

Obowiązek zaewidencjonowania zaliczki na kasie rejestrującej i tym samym naliczenia od niej i rozliczenia w deklaracji VAT-7 podatku należnego po wstał z chwilą otrzymania zaliczki (w Państwa przypadku w kwietniu 2012 roku), niezależnie od tego, kiedy faktycznie usługa zostanie wykonana.

UZASADNIENIE

W obec nym stanie prawnym otrzymanie każdej kwoty zaliczki w obrocie krajowym powoduje powstanie obo wiązku podatkowego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź