Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

7 sierpnia 2012

Interpelacja w sprawie nadużywania konieczności dysponowania pełnomocnictwem

224

Odpowiedź na interpelację (nr 6239) do ministra finansów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie nadużywania przez organy skarbowe konieczności dysponowania pełnomocnictwem.

Artykuł 136 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) stanowi, iż strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Z kolei art. 137 § 3 tej samej ustawy nakłada na pełnomocnika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Tyle suche przepisy, praktyka skarbowa, która dotyka bezpośrednio zainteresowane strony wygląda zupełnie inaczej. Bardzo często poszczególne urzędy skarbowe różnie interpretują przepisy w tym zakresie, co powoduje ogólny rozgardiasz i niepotrzebnie naraża organy skarbowe na różnego rodzaju negatywne uwagi. Wydaje się, że zasadne byłoby znowelizowanie przepisów normujących tę materię, które znajdują się w Ordynacji podatkowej. Jednak zanim to nastąpi, konieczne wydaje się uporządkowanie tej tematyki w sposób doraźny poprzez wydanie przez Ministra Finansów sto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź