Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

30 stycznia 2012

Jak rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie używanych samochodów osobowych

174

Nasza Spółka, która jest podatnikiem VAT UE ma zamiar nabyć używany samochód osobowy od firmy niemieckiej, która jest również podatnikiem VAT UE. Samochód ten będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej. W jaki sposób mamy rozliczyć takie nabycie?

 

ODPOWIEDŹ

Nabycie używanego samochodu w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE i będzie używał samochodu w działalności gospodarczej, a dostawcą jest firma z innego kraju Unii Europejskiej, która też jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i wykorzystywała samochód w swojej działalności gospodarczej, stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.

W takiej sytuacji na Państwa spółce ciąży obowiązek:

• wystawienia faktury wewnętrznej, dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;

• obliczenia i opłacenia w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego kwoty podatku VAT z tytułu WNT;

• złożenia do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu na druku VAT-23 wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie auta oraz dowodem zapłaty podatku.

Po złożeniu VAT-23 urząd skarbowy wyda Państwu druk VAT-25 tj. zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów, które jest niezbędne do rejestracji samochodu. Obowiązek podatkowy przy nabyciu używanego samochodu powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono samochód. Jeżeli jednak przed upływem tego terminu dostawca wystawi Państwu fakturę, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury.

Podstawą opodatkowania, czyli kwotą, od której obliczą Państwo wysokość podatku VAT jest cena za auto powiększona o opłaty związane z wprowadzeniem auta na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę