Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

30 marca 2012

Jednostki budżetowe są odrębnymi od Gminy podatnikami VAT

190

Miejski Zakład Obiektów Komunalnych i Ośrodek Sportu i Rekreacji są odrębnymi od Gminy podatnikami VAT i w zakresie powierzonej im działalności powinny samodzielnie rozliczać podatek od towarów i usług.

 

Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2012 roku nr IPTPP1/443-981/11-2/MH.

Sytuacja podatnika

Do organu podatkowego zwróciła się Gmina, która jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. W strukturze Gminy funkcjonują jednostki organizacje, którym powierzone zostało prowadzenie działalności w określonych, bardziej specjalistycznych obszarach. Zaliczają się do nich:

1) Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych (MZOK), będący jednostką budżetową Gminy, powołaną na mocy Uchwały Rady Miejskiej. Do jego zadań należy m. in.: zarząd i administracja budynkami, budowlami i terenami komunalnymi oraz ogródkami działkowymi, zarząd targowiskami miejskimi, zarząd nad ciepłownictwem komunalnym, wykonawstwo awaryjnych robót remontowo - budowlanych na potrzeby własne, zlecanie, nadzór i dokonywanie odbioru robót remontowo - budowlanych na zarządzanych obiektach;

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR), będący jednostką budżetową Gminy, powołaną na mocy Uchwały Rady Miejskiej. Przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług w zakresie sportu, turystyki i rekreacji, w tym m.in.: organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, dzierżawienia i wynajmu obiektów sportowych i rekreacyjnych klubom sportowym, zakładom pracy, innym organizacjom zajmującym się krzewieniem kultury fizycznej, prowadzenia działalności usługowej na administrowanych obiektach, prowadzenia kampingu i pola namiotowego.

W związku z powyższym, Gmina złożyła wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji potwierdzającej, że MZOK oraz OSiR w zakresie powierzonej im działalności powinny być uznane za odrębnych od Gminy podatników VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

W wydanej interpretacji organ podatkowy potwierdził stanowisko G...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę