Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Domy opieki społecznej są zobowiązane do prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych i Ministerstwo Finansów nie przewiduje zmian w tym zakresie – takie stanowisko zawarte zostało w ministerialnej odpowiedzi na interpelację poselską numer 22694/11.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Maciej Grabowski, w odpowiedzi na pytanie, czy Minister Finansów przewiduje możliwość zmiany rozporządzenia, która przywróciłaby zwolnienie publicznych domów pomocy społecznej z obowiązku prowadzenia ewidencji fiskalnej przy zastosowaniu kas poinformował, że jego resort nie przewiduje możliwości takiej zmiany.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że instytucja kas rejestrujących w systemie podatku od towarów i usług powinna być kojarzona nie tylko z realizacją funkcji ewidencyjnej przy zastosowaniu tych urządzeń, ale również z koncepcją ochrony praw konsumenckich w zakresie przywileju otrzymania, bez specjalnych życzeń lub żądań ze strony klientów, dowodu dokumentującego nabycie towaru lub usługi, dowodu przedstawiającego sposób skalkulowania ceny i jej strukturę, prezentującą kwotę należnego podatku lub zastosowanie ulgi albo zwolnienia od podatku. Otrzymanie paragonu jako dowodu zapłaty spełnia ważną funkcję dowodową zwłaszcza dla osób starszych czy w sytuacji dochodzenia roszczeń w trybie postępowania re...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę