Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

27 września 2012

Kiedy menedżer jest podatnikiem

226

Za podatnika jest uważana osoba, która wykonuje działalność w swoim imieniu i na swoją rzecz jako przedsiębiorca, działający w warunkach niepewności, np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego rezultatu finansowego. Menedżer, który, świadcząc usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego, nie ponosi takiej odpowiedzialności, nie jest podatnikiem VAT.

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie poparł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1645/11 z 23 sierpnia 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Na wokandę Wojewódzkiego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa spółki, której organ podatkowy zakwestionował prawo do odliczenia faktur wystawionych przez osobę fizyczną świadczącą usługi w ramach kontraktu menedżerskiego. Organ podatkowy uznał, że czynności wykonywane w ramach powyższego kontraktu, zgodnie z art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej.

Z art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy wynika, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź