Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18)

27 września 2012

Kiedy menedżer jest podatnikiem

321

Za podatnika jest uważana osoba, która wykonuje działalność w swoim imieniu i na swoją rzecz jako przedsiębiorca, działający w warunkach niepewności, np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego rezultatu finansowego. Menedżer, który, świadcząc usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego, nie ponosi takiej odpowiedzialności, nie jest podatnikiem VAT.

Takie stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie poparł Naczelny Sąd Admi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź