Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

20 kwietnia 2011

Kiedy postanowienie o nieściągalności części wierzytelności obejmuje całą wierzytelność

158

Uzyskanie postanowienia o nieściągalności zasądzonej wierzytelności, uprawnia podatnika do uznania wszystkich wierzytelności od tego samego dłużnika za nieściągalne i zaliczenia łącznej kwoty wierzytelności do KUP, kiedy powodem nieściągalności jest brak majątku.

Wynika to z interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2011 oku (nr IPPB3/423-729/10-4/JB).

Sytuacja Podatnika

Spółka świadczy usługi w zakresie ubezpieczeń transakcji gospodarczych. Część jej klientów opłaca polisy w ratach i zdarza się, że Spółka nie otrzymuje pełnej zapłaty za polisę. Po wyczerpaniu wszelkich wewnętrznych działań windykacyjnych Spółka wnosi przeciwko dłużnikowi pozew do sądu o zapłatę. Powództwo opiewa na kwotę na dzień jego złożenia. Niejednokrotnie egzekucja okazuje się bezskuteczna ze względu na brak jakiegokolwiek majątku dłużnika. Komornik wydaje stosowne postanowienie potwierdzające bezskuteczność egzekucji. W momencie gdy zostaje wydane postanowienie o nieściągalności, o którym mowa w art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niekiedy okazuje się jednak, że kwota wierzytelności jaką Spółka posiada wobec dłużnika jest wyższa od kwoty uprzednio zasądzonej.

W ocenie Spółki, pełna wartość wierzytelności może zostać zaliczona do kosztów podatkowych. Z treści art. 16 ust. 1 pkt 25 i art. 16 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że nie jest konieczne odrębne dokumentowanie każdej z wierzytelności tego samego dłużnika odrębnymi dokumentami, jeśli z posiadanych dokumentów (postanowienie organu egzekucyjnego lub sądu) wynika jasno, że majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie nawet jednej z dochodzonych wierzytelności o najniższej wartości, czy też kosztów postępowania. Konsekwentnie zdaniem Spółki, przy tożsamości dłużnika wszelkie wierzytelności, a więc i te powstałe po dniu złożenia pozwu o nakaz zapłaty, można uznać za nieściągalne. Wynika to z zasad logicznego rozumowania, rządzących procesem wykładni przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Skoro bowiem nieściągalność w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę