Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Lewa kolumna to PKWIU 2008; prawa kolumna to PKWIU 2004.

POLECAMY

01.11.11.0

01.11.11-00.00

01.11.12.0

01.11.12-00.10

01.11.12-00.20

01.11.20.0

01.11.13-00.00

01.11.31.0

01.11.15-00.00

01.11.32.0

01.11.16-00.10

01.11.33.0

01.11.16-00.20

01.11.41.0

01.11.17-00.40

01.11.42.0

01.11.17-00.30

01.11.49.0

01.11.17-00.10

01.11.17-00.20

01.11.17-00.90

01.11.50.0

01.11.60-00.10

01.11.61.0

01.12.12-00.30*

01.11.62.0

01.12.12-00.30*

01.11.69.0

01.12.12-00.30*

01.11.71.0

01.11.22-00.20

01.11.72.0

01.11.22-00.90*

01.11.73.0

01.11.22-00.90*

01.11.74.0

01.11.22-00.90*

01.11.75.0

01.11.22-00.10

01.11.79.0

01.11.22-00.90*

01.11.81.0

01.11.31-00.00

01.11.82.0

01.11.32-00.00*

01.11.83.0

01.11.32-00.00*

01.11.84.0

01.11.34-00.00

01.11.91.0

01.11.35-00.10

01.11.92.0

01.11.33-00.30

01.11.93.0

01.11.33-00.20

01.11.94.0

01.11.33-00.40

01.11.95.0

01.11.33-00.10

01.11.99.0

01.11.33-00.50

01.11.35-00.20

01.11.35-00.40

01.11.35-00.50

01.11.35-00.90*

01.12.10.0

01.11.14-00.00

01.13.11.0

01.12.13-00.90*

01.13.12.0

01.12.13-00.10*

01.13.13.0

01.12.13-00.10*

01.13.14.0

01.12.13-00.20*

01.13.15.0

01.12.13-00.20*

01.13.16.0

01.12.13-00.20*

01.13.17.0

01.12.13-00.90*

01.13.19.0

01.12.13-00.90*

01.13.21.0

01.12.12-00.10*

01.13.29.0

01.12.12-00.10*

01.13.31.0

01.12.13-00.30*

01.13.32.0

01.12.12-00.10*

01.13.33.0

01.12.13-00.30*

01.13.34.0

01.12.12-00.20

01.13.39.0

01.12.13-00.90*

01.13.41.0

01.12.11-00.20*

01.13.42.0

01.12.11-00.10*

01.13.43.0

01.12.11-00.10*

01.13.44.0

01.12.11-00.10*

01.13.49.0

01.12.11-00.10*

01.12.11-00.20*

01.13.51.0

01.11.21-00.10

01.11.21-00.90

01.13.52.0

0...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź