Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymanie przyspieszonego, 25-dniowego zwrotu VAT jest możliwe także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury zakupowej, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze I FSK 1731/11 z 5 kwietnia 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa spółki, która zwróciła się do organu podatkowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w następującej sprawie: Spółka, w miejsce dokonywania płatności, zamierzała dokonywać potrąceń wzajemnych należności z kontrahentem. W wyniku potrącenia obie wierzytelności ulegałyby całkowitemu zaspokojeniu.

W związku z powyższym Spółka zwróciła się do działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej z zapytaniem czy będzie uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego w przyśpieszonym terminie 25 dni, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli faktury zakupu będą częściowo regulowane przez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki i kontrahenta.

Organ podatkowy odmówił Spółce prawa do przyspieszonego zwrotu. Minister Finansów wskazał, że art. 87 ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. nie stawia ograniczeń co do formy zapłaty należności. Zatem dopuszczalne jest, że jedną z form zapłaty może być potrącenie, które zgodnie z treścią art. 498 Kodeksu cywilnego daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich. Organ zaznaczył jednak, że w sytuacji określonej w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdy płatność wynikająca z pojedynczej transakcji przekracza 15.000 euro, bezwzględnie należy dokonać zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny, podobnie jak w wyroku I instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego. NSA wskazał na fakt, że zobowiązanie podatkowe wygasa przede wszystkim poprzez jego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę