Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymanie przyspieszonego, 25-dniowego zwrotu VAT jest możliwe także wtedy, gdy w miejsce zapłaty należności z faktury zakupowej, podatnik i wystawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia przysługujących im wierzytelności.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd A...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź