Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 stycznia 2012

Konieczność rejestracji oddziału zagranicznej spółki

186

Oddział spółki zagranicznej, będącej podatnikiem na mocy odrębnych przepisów, nie jest zobowiązany do zgłoszenia ewidencyjnego, nawet tylko jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ponieważ w obrocie gospodarczym posługuje się NIP nadanym spółce.

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 marca 2011 roku o sygnaturze I FSK 1773/09.

Sytuacja podatnika

Spółka zagraniczna złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 i otrzymała numer identyfikacji podatkowej. Ponadto w oparciu o złożone przez spółkę zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, organ podatkowy dokonał rejestracji Spółki jako podatnika VAT oraz podatnika VAT UE.

Następnie spółka złożyła zgłoszenie aktualizacy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź