Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , GMINY I POWIATY , PODATNICY I PŁATNICY (art. 15-18) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95) , DOKUMENTACJA (art. 106-112)

30 marca 2012

Konsekwencje rejestracji w VAT Gminy w miejsce Urzędu Miasta

224

W indywidualnej interpretacji numer IPTPP1/443-985/11-2/MS z 24 lutego 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wypowiedział się odnośnie konsekwencji rejestracji dla potrzeb VAT Gminy w miejsce Urzędu Miejskiego.

Sytuacja podatnika

Z zapytaniem do organu podatkowego zwrócił się Urząd Miejski, który jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i który posiada nadany numer NIP. Urząd rozlicza podatek VAT od wszystkich czynności podlegających opodatkowaniu oraz składa miesięczne deklaracje VAT-7. Faktury VAT sprzedaży wystawiane są przez Urząd a na fakturach będących dowodem zakupu jako nabywca również występuje Urząd. Urząd prowadzi również ewidencję obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej.

W związku z tym, że w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że to jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina jako osoba prawna winna być podatnikiem podatku od towarów i usług, a nie obsługujący ją urząd będący jednostką budżetową, Gmina planuje wystąpić o n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź