Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

30 stycznia 2012

Korekta błędnej stawki VAT na paragonach fiskalnych

198

Od 1 stycznia 2011 zarejestrowałem działalność gospodarczą w zakresie handlu kosmetykami przez internet (sklep internetowy). Od momentu rejestracji działalności korzystałem ze zwolnienia podmiotowego w VAT. W czerwcu 2011 r. moje obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczyły 20 tys. zł, dlatego zainstalowałem w obowiązującym terminie kasę fiskalną. W listopadzie 2011 r. moje obroty przekroczyły limit zwolnienia i stałem się podatnikiem VAT czynnym. Jednak gdy moje obroty zbliżały się do granicznej wartości limitu, to starając się na podstawie paragonów fiskalnych ustalić moment kiedy nastąpi utrata prawa do zwolnienia zorientowałem się, że serwisant programując mi kasę fiskalną w czerwcu popełnił błąd, gdyż przypisał mojej sprzedaży stawkę 23% VAT zamiast stawki zw. W konsekwencji za okres czerwiec-listopad 2011, czyli w okresie kiedy korzystałem ze zwolnienia podmiotowego moja sprzedaż była wykazywana z błędną stawką VAT (jako opodatkowana zamiast zwolnionej). W urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że w takiej sytuacji muszę odprowadzić VAT wykazany na paragonach, powołując się na art. 108 ustawy o VAT. Czy to prawda? Czy urząd skarbowy ma prawo domagać się podatku z takich paragonów? Czy można je jakoś skorygować? Nadmieniam, że do żadnego z paragonów nie wystawiłem faktury VAT.

ODPOWIEDŹ

W opisanej w pytaniu sytuacji ma Pan prawo skorygować błędną stawkę VAT wykazaną na paragonach fiskalnych za pomocą ewidencji korekt paragonów fiskalnych. Urząd Skarbowy nie może się od Pana domagać zapłaty podatku z tych paragonów na podstawie art. 108 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy bowiem wyłącznie podatku wykazanego na fakturze VAT.

UZASADNIENIE

Podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego przepisami limitu i nie są wyłączeni z tego zwolnienia ze względu na przedmiot sprzedaży mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT. Aktualnie roczny limit, którego przekroczenie powoduje utratę tego zwolnienia wynosi 150 000 zł. W razie rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego limit te...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź