Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem księgową w spółce z o.o., która 1 czerwca 2012 roku przejęła inną spółkę w trybie art.492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej do naszej spółki. Po połączeniu analizowałam rozliczenia spółki przejmowanej i znalazłam pewne nieprawidłowości w deklaracji VAT-7 za marzec 2012 roku. Do którego urzędu skarbowego powinnam złożyć korektę deklaracji – do naszego, czy właściwego dla spółki przejmowanej?

ODPOWIEDŹ

Korekta deklaracji powinna zostać złożona do urzędu skarbowego właściwego dla Pani spółki.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.491 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Zgodnie z art.492 §1 pkt 1 ustawy połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W myśl art.91 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1) osób prawnych,

2) osobowych spółek handlowych,

3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art.91 § 2 Ordynacji, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1) innej osoby prawnej (osób prawnych);

2) osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W opisanej przez Panią sytuacji, z dniem 1 czerwca 2012 roku ustał samodzielny byt prawny spółki przejmowanej, a spółka przejmująca zaczęła odpowiadać za wykonanie praw i obowiązków spółki przejętej, w tym także za korygowanie deklaracji VAT-7 złożonych przez spółkę przejętą, a dotyczących okresów rozliczeniowych sprzed dnia połączenia.

Do spraw spółki przejmującej moim zdaniem będzie miał zastosowanie art.18a...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę