Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Miesięczne dane wynikające z ewidencji prowadzonej za pomocą kas rejestrujących uwzględniane są w comiesięcznym rozliczeniu VAT (zwiększają wartość sprzedaży oraz kwotę podatku należnego). Kasy rejestrujące, jako urządzenia służące przede wszystkim do kontroli podatkowej, zostały skonstruowane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek ingerencję podatnika w ich pamięć fiskalną. Prawa tego nie mają również pomioty wykonujące serwis techniczny, co wyraźnie odnotowano w punkcie 3 załącznika dotyczącego warunków zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania, do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Te skuteczne zabezpieczenia, w praktyce powodują określone problemy w sytuacjach, kiedy zostanie popełniona pomyłka w trakcie rejestrowania sprzedaży na kasi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź