Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 stycznia 2012

Korzystanie z usług outsourcingowych a zorganizowana część przedsiębiorstwa

151

Zespół składników majątkowych, który jest w stanie samodzielnie realizować określone cele gospodarcze, może być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nawet jeżeli brakuje w nim wewnętrznych działów obsługujących jego zadania kadrowe, informatyczne i finansowe.

Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I FSK 1589/10 z 4 października 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Spółka, do której miał zostać wniesiony aportem zespół składników majątkowych, zwróciła się do Ministra Finansów w zapytaniem, czy ten zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, że uzyskanie twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie oznaczałoby, że dokonywany aport nie podlegałby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy udzielił negatywnej odpowiedzi na zapytanie spółki, bowiem jego zdaniem z wniosku nie wynikało, by opisany przez spółkę zespół składników majątkowych posiadał zdolność funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 oraz art. 552 Kodeksu cywilnego. Głównym argumentem przytaczanym przez organ podatkowy było to, że w dniu wniesienia aportu miała zostać zawarta umowa, na podstawie której spółka (jako beneficjent aportu) miała korzystać z usług spółki wnoszącej aport w zakresie kadr, usług informatycznych i finansowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów, w wyniku czego została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA przychylił się jednak do stanowiska spółki i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, kiedy w ustawie tej mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Powołana wyżej definicja wskazuje jakie kluczowe cechy powinna zawierać zorganizowana część przedsiębiorstwa:

1) obejmuje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2) zespół ten powinien być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3) składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4) zespół składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące określone zadania gospodarcze.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem aportu miały być wszystkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością produkcyjną, tj. m.in.: nieruchomości (grunty i budynki), na których znajduje się zakład produkcyjny, ruchomości związane z działalnością produkcyjną (w tym: maszyny produkcyjne, wózki widłowe, narzędzia, zapasy materiałów i towarów handlowych, wyposażenie biurowe, komputery itp.), wszelkie inne przynależności związane z prowadzeniem przez spółkę działalności produkcyjnej, zezwolenia/pozw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę