Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

25 kwietnia 2011

Koszty podróży służbowej prezesa zarządu mogą zostać zaliczone do KUP

174

Właściwie udokumentowane i uzasadnione wydatki poniesione podczas podróży służbowej prezesa zarządu, nie będącego pracownikiem ani udziałowcem spółki, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wynika to z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 stycznia 2011 roku (nr ILPB3/423-838/10-2/JG).

Sytuacja podatnika

Prezes zarządu Spółki z o.o. ze 100 % udziałem kapitału zagranicznego, obywatel Niemiec na stałe zamieszkały na terenie Niemiec, niebędący pracownikiem Spółki, ani też jej udziałowcem odbywając podróże służbowe związane z działalnością spółki ponosi koszty noclegów, zakupu paliwa, wynajmu samochodu.

W celu pozyskania gruntów w dzierżawę oraz nadzoru nad działalnością Spółki, Prezes Zarządu odbywa podróże z miejsca zamieszkania (na terenie Niemiec) do siedziby Spółki oraz na terenie Polski. W trakcie podróży organizuje spotkania z potencjalnymi kontrahentami (wydzierżawiającymi). Spółka na podstawie podjętej uchwały Zarządu dokonuje zwrotów kosztów na podstawie rozliczenia wydatków wraz z załączonymi dowodami zakupu paliwa, usług hotelowych, usług wynajmu samochodu do wysokości (określonych w obowiązujących przepisach) kwot przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Rozliczenie tras przejazdu i ilości przejechanych kilometrów dokumentowane jest ewidencją przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym zadano pytanie czy poniesione koszty noclegów, przejazdów...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę