Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

1 lutego 2013

Kradzież samochodu a obowiązek korekty odliczonego podatku

143

Kupiłem samochód ciężarowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wpisałem go do ewidencji środków trwałych i odliczyłem VAT. Po trzech miesiącach samochód skradziono. Powiadomiłem policję. Od ubezpieczyciela otrzymałem odszkodowanie w pełnej wysokości. Czy muszę dokonać korekty podatku naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Nie, nie ma Pan obowiązku korygowania podatku naliczonego odliczonego przy zakupie skradzionego samochodu. Otrzymane odszkodowanie nie podlega również opodatkowaniu VAT, gdyż, jako rekompensata za poniesioną stratę, nie stanowi odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług.

UZASADNIENIE

Realizując zasadę neutralności podatku od towarów i usług, ustawodawca umożliwił podatnikom dokonywanie obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art.124. Natomiast w myśl art.86 ust.2 pkt 1 lit. a kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W pewnych sytuacjach podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego. W myśl reguł zawartych w art.91 ust.7 ustawy o VAT, przy zmianie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony należy dokonać stosownej korekty podatku. Brak jest jednak w obowiązujących przepisach regulacji odnoszącej się do konieczności dokonywania korekty w przypadku gdy towar zostanie zniszczony, zagubiony czy skradziony.

Rozpatrując kwestię konieczności dokonania korekty podatku naliczonego w związku z kradzieżą zakupionego towa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę