Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , ZAKRES OPODATKOWANIA (art. 5-14) , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

5 listopada 2012

Kradzież towaru a obowiązek rozpoznania jego wewnątrzwspólnotowego nabycia

186

Podatnik ma obowiązek rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabytych na warunkach Ex Works, nawet jeżeli towary te zostały mu skradzione, ale wiadomo, że w wyniku kradzieży dotarły do Polski. Jednocześnie podatnikowi temu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym nabyciem.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacjach indywidualnych: nr IPTPP2/443-69/12-4/KW z 24 kwietnia 2012 roku oraz nr IPTPP2/443-465/12-4/JN z 10 sierpnia 2012 roku.  

Sytuacja podatnika

Spółka nabyła od kontrahenta niemieckiego opony, które znajdowały się w Grecji. Transport Spółka zleciła firmie znalezionej na giełdzie transportowej. Firma posługiwała się licencją na transport międzynarodowy wystawioną przez Ministra Transportu. Ponadto na stronie giełdy widniało ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – polisa z sumą gwarancyjną USD 200.000.

Wysokość frachtu została ostatecznie ustalona na 1.550 EUR. Spółka uzyskała od firmy transportowej numer samochodu i nazwisko kierowcy, który miał podjąć ładunek. Dane te przekazane zostały do Spółki, a ta przekazała je do Grecji. Towar został odebrany przez firmę transportową w Grecji, ale samochód firmy transportowej nie przyjechał do magazynu Spółki w ustalonym terminie, a telefon pracownika firmy transportowej nie odpowiadał, nie było również możliwości skontaktowania się z nim poprzez giełdę. Spółka poszukiwała kontakt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź