Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Znamy już limity służące do określania statusu małego podatnika w 2013 roku. Wyniosą one 4.922.000 zł dla wszystkich podatników oraz 185.000 zł kwoty prowizji otrzymanej przez prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz świadczących usługi o podobnym charakterze.

Zgodnie z art.2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług za małego podatnika uważa się podatnika VAT:

a)   u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b)   prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia wymienionych powyżej kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę