Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Znamy już limity służące do określania statusu małego podatnika w 2013 roku. Wyniosą one 4.922.000 zł dla wszystkich podatników oraz 185.000 zł kwoty prowizji otrzymanej przez prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi oraz świadczących usługi o podobnym charakterze.

Zgodnie z art.2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług za małego podatnika uważa się podatnika VAT:

a)   u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczył...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź