Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o informację czy od 2022 roku zmienia się limit MPP do 8.000 zł?

Odpowiedź

Nie, limit MPP nadal wynosi 15.000 zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.  108a ust. 1 i 1a ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy otrzymali fakturę z  wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z  tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w  załączniku nr  15 do  ustawy, udokumentowane fakturą, w  której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w  walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na  złote kwot wyrażonych w  walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w  celu określenia podstawy opodatkowania.

Przepis ten nie ulega zmianie.

Wątpliwośći co do limitu wystąpiły, bowiem do końca 2020  roku przepis ten stanowił, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w  załączniku  nr  15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w  której kwota należności ogółem stanowiła kwotę, o  której mowa w  art.  19 pkt  2 ustawy Prawo przedsiębiorców, podatnicy byli obowiązani zastosować MPP.

Od 2022 roku art. 19 ust...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.