Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ , AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

25 września 2019

Likwidacja zwolnienia podmiotowego związanego ze sprzedażą na odległość

328

Prowadzę sprzedaż hurtową i detaliczną, w tym preparaty kosmetyczne i toaletowe. Umowy z kontrahentami na dostawę tych produktów zawieram na odległość tzn. przez e-mail i bez fizycznej obecności kontrahenta i mojej. Sprzedaż detaliczną tych produktów prowadzę w sposób tradycyjny. Czy nadal będę mógł korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót?

Odpowiedź

Od 1 września br. działalność gospodarcza, której przedmiotem są min. dostawy preparatów kosmetycznych i toaletowych nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeżeli umowy z kontrahentami zawierane są na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy.

Zatem, Czytelnik od 1 września 2019 r. zobowiązany był zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zwolnieniu od podatku podlega sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zwolnienia tego nie stosuje się jednak do podatników dokonujących dostaw m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Przepis ten obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku. Zatem od tego dnia Czytelnik bez względu na wysokość obrotów utrac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę