Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

1 marca 2012

Minister Finansów nie przewiduje zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego

163

Minister Finansów odpowiedział przecząco na interpelację poselską numer 1195, w której poseł Łukasz Gibała zadał pytanie o to, czy planuje on wystąpić z propozycją nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w takim kierunku, aby jako chwilę powstania obowiązku podatkowego określała ona chwilę zapłacenia faktury a nie chwilę jej wystawienia.

W odpowiedzi na zapytanie Posła, Minister Finansów uznał, że brak jest podstaw, szczególnie w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej, do wprowadzenia w ustawie o podatku od towarów i usług rozwiązania zakładającego powszechne rozliczanie podatku VAT metodą kasową, tj. uzależnienia momentu powstania obowiązku podatkowego w tym podatku od zapłaty za fakturę.

Odnosząc się do podniesionego przez Posła problemu zatorów płatniczych i obligatoryjnego obowiązku odprowadzania podatku od towarów i usług od faktury, która nie została jeszcze zapłacona, Minister Finansów zauważył,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę