Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

8 sierpnia 2012

Możliwość wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania podatkowego

192

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, organ podatkowy nie może wydać decyzji stwierdzającej nadpłatę przed zakończeniem postępowania wymiarowego – tak wynika z udzielonej 23 lipca odpowiedzi Ministra Finansów na zapytanie poselskie numer 1404/12.

Minister Finansów wyjaśnił, że postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego i postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty stanowią na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa dwie odrębne procedury podatkowe. Istotą wszczynanego na wniosek podatnika postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty jest ustalenie, czy podatek został pobrany nienależnie lub w wysokości wyższej, niż wynika to z obowiązujących przepisów. Zakres przedmiotowy tego postępowania wyznacza treść wniosku, a podejmowane w jego wyniku rozstrzygnięcie organu podatkowego nie określa zobowiązania podatkowego. Nie wyklucza to jednak możliwości weryfikacji przez organ podatkowy prawidłowości samoobliczenia podatku dokonanego przez podatnika w skorygowanej deklaracji i wydania odrębnej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli organ nie zgadza się z kwotą zadeklarowanego podatku, powinien wszcząć z urzędu postępowanie podatkowe i określić zobowiązanie w prawidłowej wysokości na podstawie art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej.

W sytuacji, gdy równolegle do postępowania wszczętego wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty toczy się postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, postępowanie wymiarowe uzyskuje charakter procedury zasadniczej, ponieważ od jego wyniku będzie zależało rozstrzygnięcie w sprawie nadpłaty.

Odnosząc się do obaw autora zapytania o naruszenie przez organy podatkowe w oczekiwaniu na decyz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę