Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW , INNE INTERPRETACJE I ORZECZENIA

30 kwietnia 2012

Nabycie koparek z innego kraju Unii Europejskiej

170

Koparki nie są środkami transportu, a zatem nabycie od kontrahentów z państw członkowskich Unii Europejskiej używanych koparek kołowych nie rodzi obowiązku złożenia informacji VAT-23 i zapłaty w terminie 14 dni od dnia nabycia podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej nr IPTPP2/443-8/12-5/JS z 28 marca 2012 roku.

Sytuacja podatnika

Przedsiębiorca (zarejestrowany jako podatnik VAT i VAT-UE) świadczy usługi budowlane (roboty ziemne). Przedsiębiorca ten nabywa również używane koparki od czynnych podatników z innych krajów Unii Europejskiej. Kilka z nich przeznaczył na cele firmy i ujął w ewidencji środków trwałych.

Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem czy w związku z zakupem środków trwałych (koparek), czy też ich przekazaniem na środki trwałe firmy powinien złożyć deklarację VAT-23 i w ciągu 14 dni zapłacić podatek VAT.

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy, zgodnie z którym art. 103 ust. 3-7 ustawy o podatku od towarów i usług nie dotyczy nabycia koparek, a więc nabywca nie jest zobowiązany do złożenia formularza VAT-23 i zapłaty podatku z tytułu tego nabycia.

Zgodnie z przepisami art.103 ust.3-6 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik podatku od towarów i usług (rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych), przywozi nabyty z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu, który będzie chciał zarejestrować na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium Polski – jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT-23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z ur...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę