Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Minister Finansów ogłosił wysokość relacji państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto na koniec roku budżetowego 2011. Relacja ta wyniosła 53,5%. Oznacza to, że od 1 lipca 2012 roku nie będziemy mieli podwyżki stawek VAT.

Przypominamy, że zgodnie z art.146f ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdyby relacja państwowego długu publicznego do krajowego produktu brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, ogłoszona przez Ministra Finansów do 31 maja 2012 roku, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, przekroczyła 55%, od 1 lipca 2012 roku nastąpiłaby podwyżka stawek podatku od towarów i usług do odpowiednio 24% (stawka podstawowa), 9% (stawka obniżona), 5% (stawka ryc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę