Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ROZLICZENIA VAT

30 stycznia 2012

Nieskładanie informacji podsumowujących a utrata statusu podatnika VAT UE

159

Nasza spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Rozlicza VAT w okresach miesięcznych. W styczniu 2011 r. zarejestrowała się jako podatnik VAT UE. Po zarejestrowaniu przez kilka miesięcy (do czerwca włącznie) dokonywała zakupów z krajów unijnych i za te miesiące składała informacje podsumowujące zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od lipca 2011 roku. aż do chwili obecnej spółka nie dokonywała jakichkolwiek nabyć ani dostaw na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym zaprzestała składania informacji podsumowujących. Składała tylko deklaracje VAT-7. Pomimo nieskładania informacji podsumowujących przez okres co najmniej sześciu miesięcy naczelnik urzędu skarbowego nie wykreślił spółki z rejestru VAT UE, ani też spółka nie otrzymała zawiadomienia o takim wykreśleniu. Czy w związku z tym spółka nadal jest zarejestrowanym podatnikiem VAT UE? Czy za okresy, w których nie były dokonywane jakiekolwiek nabycia bądź dostawy wewnątrzwspólnotowe spółka miała obowiązek składać tzw. zerowe informacje podsumowujące?

ODPOWIEDŹ

Pomimo nieskładania przez okres ponad sześciu miesięcy informacji podsumowujących w opisanej w pytaniu sytuacji, Państwa spółka nadal posiada status podatnika VAT-UE. Utrata tego statusu może nastąpić dopiero po dokonaniu wykreślenia z rejestru podatników VAT UE oraz otrzymaniu przez spółkę zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wykreśleniu. Za okresy, w których nie były dokonywane jakiekolwiek nabycia bądź dostawy wewnątrzwspólnotowe, spółka nie miała obowiązku składania informacji podsumowujących.

UZASADNIENIE

Podmiot, który spełnia kryteria uznania go za podatnika VAT na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem, jest zobowiązany - przed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź