Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 listopada 2011

Obowiązek podatkowy przy zakupie licencji od zagranicznego kontrahenta

169

Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie płatnej telewizji satelitarnej. W ramach prowadzonej działalności kupujemy od zagranicznych kontrahentów licencje na filmy. Licencje nabywane są na okres do 1 roku. Przed upływem okresu, na który została udzielona licencja Spółka ponosi na rzecz licencjodawcy częściowe płatności za licencje. Najczęściej podział płatności jest następujący: 25% po podpisaniu umowy, 25% po otrzymaniu materiału technicznego, 25% po dacie pierwszej emisji, 25% w terminie 7 dni po zakończeniu okresu obowiązywania licencji. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu otrzymanych licencji?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu otrzymanych licencji powstanie częściowo w dacie płatności poszczególnych części należności, a częściowo z upływem okresu obowiązywania licencji.

UZASADNIENIE

Zgodnie w art.28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest co do zasady miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Istnieją pewne wyjątki od tej zasady, ale nie mają one zastosowania w opisanym przez Państwa przypadku. Zgodnie z przytoczonym przepisem usługa udzielania licencji przez zagraniczny podmiot będzie opodatkowana na terytorium Polski i, zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT, Państwa spółka będzie podatnikiem w stosunku do tej transakcji.

Zgodnie z art.19a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług, do których stosuje się art.28b, stanowiących import usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania tych usług, z tym, że:

1) usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług;

2) usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

Z przedstawionego przez Państwa opisu transakcji wynika, że licencje nie są u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę