Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

2 listopada 2011

Obowiązek podatkowy przy zakupie licencji od zagranicznego kontrahenta

260

Nasza spółka prowadzi działalność w zakresie płatnej telewizji satelitarnej. W ramach prowadzonej działalności kupujemy od zagranicznych kontrahentów licencje na filmy. Licencje nabywane są na okres do 1 roku. Przed upływem okresu, na który została udzielona licencja Spółka ponosi na rzecz licencjodawcy częściowe płatności za licencje. Najczęściej podział płatności jest następujący: 25% po podpisaniu umowy, 25% po otrzymaniu materiału technicznego, 25% po dacie pierwszej emisji, 25% w terminie 7 dni po zakończeniu okresu obowiązywania licencji. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług z tytułu otrzymanych licencji?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Obowiązek podatkowy w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź