Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

30 marca 2012

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy barterowej

251

Nasza Spółka uzyskuje dochody między innymi z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i budynków. 1 stycznia 2012 roku zawarliśmy nową umowę dzierżawy, w której ustaliliśmy, że czynsz płatny jest corocznie z góry, do 15-go stycznia każdego roku. Przedmiotem umowy są nieruchomości, za które roczny czynsz wynosi: za dzierżawę zabudowań – 72.000 zł, za dzierżawę gruntów rolnych – 48.000 zł. Z umowy tej wynika, iż Dzierżawca nie opłaca czynszu za 2012 rok w zamian za nakłady doprowadzające przedmiot dzierżawy do właściwego stanu. Czy w takiej sytuacji należy naliczyć podatek VAT i ująć w deklaracji VAT-7? Sprzedaży tej nie rozliczyliśmy w deklaracji VAT-7 za styczeń 2012 z uwagi na ww. zapis w umowie.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W przedstawionej sytuacji należy nalicz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź