Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ZAGADNIENIA , DOKUMENTACJA (art. 106-112) , KASY REJESTRUJĄCE

3 grudnia 2012

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

275

Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zainstalowania i prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej świadczonych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za które świadczeniobiorcy dokonują wpłat w kasie Ośrodka.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w W...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź