Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

VAT NALEŻNY

9 września 2011

Obowiązek stosowania kasy fiskalnej w Domu Pomocy Społecznej

187

Dom Pomocy Społecznej korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, jeżeli zapłata za jego usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty lub banku, prowadzi odpowiednie ewidencje i nie rozpoczął takiego ewidencjonowania przed 1 stycznia 2011 roku.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji numer IPPP2/443-649/11-4/KAN z 18 lipca 2011 roku.

Sytuacja podatnika

Dom Pomocy Społecznej to jednostka organizacyjna, która wszystkie odpłatności przekazuje do starostwa. Wnioskodawca pobiera odpłatności za pobyt mieszkańców i niewielkie opłaty za korzystanie z pokoju gościnnego i posiłków z rodziną w zakresie usług wspomagających zawartych w statucie domu. Obecnie od 01.05.2011r. opłaty wpływają tylko na rachunek bankowy domu. Wnioskodawca prowadzi ewidencję dowodów dokumentujących transakcje, z których wynika, kto dokonał wpłaty i czego ona dotyczy. Przed 1 stycznia 2011 roku Wnioskodawca nie miał obowiązku rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z powyższym zadano pytanie, czy Dom Pomocy Społecznej musi prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej?

Uzasadnienie Dyrektora Izby Skarbowej

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W części II załącznika do ww. rozporządzenia – sprzedaż dotycząca szczególnych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę