Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU

30 marca 2012

Obowiązek zapłaty VAT od akcyzy przez zużywającego wyroby węglowe

154

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywam węgiel od dostawcy krajowego. W związku z tym, że na początku roku złożyłem dostawcy oświadczenie, stosował on wobec mnie zwolnienie od podatku akcyzowego. Teraz okazało się, że zwolnienie było stosowane niezasadnie i muszę odprowadzić podatek akcyzowy w związku ze zużyciem węgla. Czy muszę również zapłacić VAT z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ

Nie, w związku z zapłatą akcyzy z tytułu zużycia węgla nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Od 2 stycznia 2012 roku, w myśl przepisów unijnych, obrót wyrobami węglowymi podlega akcyzie, a w myśl założeń ustawodawcy wyroby węglowe winny być opodatkowane na ostatnim etapie obrotu.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym ze zwolnienia mogą korzystać zarówno podmioty zużywające wyroby węglowe do celów zwolnionych od akcyzy, jak i pośrednicy w obrocie tymi wyrobami, tzw. pośredniczące podmioty węglowe (podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu od akcyzy). Podmiot zużywający to w świetle art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Tak więc podmiot nabywający wyroby węglowe podpisując w dokumencie dostawy potwierdzenie odbioru akceptuje tym samym ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy op...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę